ธุรกิจ-ส่งถึง-ธุรกิจ


เอ็นทีซี รับ-ส่งพัสดุด่วน ได้ตอบโจทย์ทางธุรกิจ ในการจัดส่งพัสดุไปยังห้างร้าน บริษัท และสถานประกอบการต่างๆ กว่า 1,000 ราย

     เราทราบเป็นอย่างดีว่า ความรวดเร็วคือหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ลูกค้าที่ใช้บริการของเรา เช่น ธนาคาร, ศูนย์ราชการ, ร้านค้าปลีก, ร้านค้าส่ง สำนักงานทั่วไป และ ผู้ประกอบการ SME เป็นต้น

     เราตระหนักถึงความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้าเสมอ และการทำงานของแต่ละธุรกิจย่อมไม่ต้องการให้เกิดความผิดพลาดในด้านคุณภาพและระยะเวลา เราจึงมีแนวคิดที่ว่า   “บริการรับ – ส่งพัสดุด่วน ถึงมือลูกค้าภายในวันเดียว”   มาดำเนินงานด้านธุรกิจการขนส่ง ภายใต้นโยบาย  “เน้นสินค้าถึงมือผู้รับภายในวันเดียว”   เพื่อก่อให้เกิดความประทับใจในการให้บริการ รับผิดชอบเต็มที่ต่อสินค้าของลูกค้าด้วยพื้นฐานการให้บริการที่ตอบสนอง ต่อความต้องการของลูกค้าที่มากที่สุด สมดังปณิธานของบริษัทที่ว่า   “สะดวก รวดเร็ว เป็นมาตรฐาน เชื่อถือได้ คุ้มครองการสูญเสีย”