.: Username :.
 
       .: Password :.
 
          ติดต่อผู้ดูแลระบบ
facebook youtube twitter
จำนวนผู้เยี่ยมชม
Web Site Hit Counters
29 ¹ 2559
  
  ** เอ็นทีซี รับส่งพัสดุด่วนภายใน 1 วัน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ** New Page 3

 print
 พื้นที่บริการ บริษัท เอ็นทีซี รับ-ส่งพัสดุด่วน จำกัด  
พื้นที่บริการภาคเหนือ
1 นครสวรรค์ (เขตเทศบาลเมืองนครสวรรค์) ต.หนองปลิง,ต.กลองแดด(เขาเขียว) อ.พยุหะคีรี (หยุด อาทิตย์-จันทร์)  
2 อุทัยธานี (เขตเทศบาลเมืองอุทัยธานี) (หยุด อาทิตย์-จันทร์) 
3 ชัยนาท (เขตเทศบาลเมืองชัยนาท )  (หยุด อาทิตย์-จันทร์)  มโนรมย์ - วัดสิงห์
4 กำแพงเพชร (เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร)
  ต.อ่างทอง พรานกระต่าย***(รถสิ่งส่งสินค้า ทุกวัน.) ต.อ่างทอง ต. หนองปลิง ศูนย์ราชการ ศาลยุติธรรม สนง.แรงงาน  
5 ตาก (เขตเทศบาลเมืองตาก)  
    เทศบาลอำเภอแม่สอด ( อุ้มผาง พบพระ แม่ระมาด ท่าสองยาง ติดต่อรับเอง อ.แม่สอด)
6 พิษณุโลก (เขตเทศบาลเมืองพิษณุโลก)
 ต.ท่าโพธิ์ - ต.บึงพระ
7 อุตรดิตถ์ (เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์)
   ลับแล - ทุ่งยั้ง - ตรอน** - พิชัย **
8 สุโขทัย (เขตเทศบาลเมืองสุโขทัย) (หยุด อาทิตย์-จันทร์)   
   กงไกรลาส **  - ศรีนคร** - สวรรค์โลก - ศรีสำโรง - ศรีสัชนาลัย
9 เเพร่ (เขตเทศบาลเมืองแพร่) 
   เด่นชัย - สูงเม่น - ร้องกวาง - สอง
10 น่าน (เขตเทศบาลเมืองน่าน)
   ภูเพียง - เวียงสา - ท่าวังผา*** - ปัว*** (ส่งสินค้า วันพุธ และเสาร์)
11 พะเยา (เขตเทศบาลเมืองพะเยา)
   ดอกคำใต้*** - จุน*** - เชียงคำ*** - ปง***- เชียงม่วน***( ส่งสินค้า พ.และ ส.)
12 ลำปาง (เขตเทศบาลเมืองลำปาง) 
  ศาลากลางใหม่ และศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง ถ.ลำปาง-แพร่ , ต.พิชัย ถ.ลำปาง-งาว ได้แก่ ศูนย์มะเร็งจังหวัดลำปาง เลิศโลหะ ฝายน้อยแอร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, ต.ปงแสงทอง ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ได้แก่ บริษัท TOT ศูนย์พัฒนาแรงงานสตรี สถาบันพัฒนาฝีมือ บ.คลอลิตี้ อริยะ บางกอกมอเตอร์ ศักดิ์&ซัน อู่เฉลิมพระเกียรติ ลำปางกลอนประตู (บริการวิ่งรับ-ส่งสินค้าวันจันทร์-เสาร์)
13 เชียงราย (เขตเทศบาลเมืองเชียงราย) เเม่สรวย - เวียงป่าเป้า - เเม่ขะจาน
  ต.ริมกก (เฉพาะถ.พหลโยธิน) -ต.บ้านดู่ อำเภอแม่จัน (ถนนพหลโยธินและเขตเทศบาล) , อำเภอแม่สาย (ถนนพหลโยธินและเขตเทศบาล) คือ ตำบลท่าสุด , รถวิ่งถึงในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ไม่รวมพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงทั้งหมด)***รถวิ่งส่ง จันทร์ - พุธ - ศุกร์
14 เชียงใหม่ (เขตเทศบาลเมืองนครเชียงใหม่)
   ฝาง - ไชยปราการ - เชียงดาว - แม่อาย **- เเม่ริม - หางดง - สันทราย - สันป่าตอง - สันผีเสื้อ
   อุโมงค์ - สันกำเเพง - สารภี  (ต.แม่แฝก -ต.สันนาเม็ง ต.แม่แรม รับเองศูนย์ฯ เชียงใหม่)  
15 ลำพูน (เขตเทศบาลเมืองลำพูน)
    อำเภอป่าซาง วิ่งบริการทุก 2 วัน
พื้นที่บริการภาคตะวันออก
1 ชลบุรี (เขตเทศบาลเมืองชลบุรี) (ต.เขาไม้แก้ว ต.บ่อวิน ต.ห้วยใหญ่ ต.เขาคันทรง รับเองศูนย์ฯ ชลบุรี
   ต.ดอนหัว  - บางละมุง - พัทยา -  ศรีราชา
2 ระยอง (เขตเทศบาลเมืองระยอง)
   บ้านฉาง - บ้านห้วยโป่ง - สัตหีบ (จ.ชลบุรี) - มาบตาพุด (ยกเว้นนิคมอุตสาหกรรม) 
3 จันทบุรีี (เขตเทศบาลเมืองจันทบุรี)  ( ท่าใหม่ - มะขาม รับเองศูนย์ฯ จันทบุรี)
   อ.แหลมสิงห์ (เฉพาะ ต.พลิ้ว) - ต.แสนตุ้ง - เขาสมิง - ขลุง
4 ตราด (เขตเทศบาลเมืองตราด)
พื้นที่บริการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 นครราชสีมา (เทศบาลเมืองนครราชสีมา) 
  ุต.โคกกรวด***(TOT) ต.ชัยมงคล***ต.สุรนารี*** ม.สุรนารี*** เขตอุตสาหกรรมสุรนารี***ต.หนองระเวียง
  ต.บัวศาลา*** ปักธงชัย*** - โชคชัย*** (ส่งสินค้า จ.และ พฤ. เก็นเงินต้นทาง)
2 ชัยภูมิิ (เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ) 
   จัตุรัส - บ้านเขว้า
3 ขอนเเก่น (เขตเทศบาลเมืองนครขอนแก่น)(ต.สำราญ ต.บ้านทุ่ม เส้นนอกบายพาส รับเองศูนย์ NTC ขอนแก่น)
4 มหาสารคาม (เขตเทศบาลเมืองหาสารคาม) เชียงยืน - กันทรวิชัย (เฉพาะ ม.มหาสารคาม) - โกสุมพิสัย
   เชียงยืน - กันทรวิชัย (เฉพาะ ม.มหาสารคาม) - โกสุมพิสัย
5 กาฬสินธ์ (เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธ์)  ยางตลาด
6 ร้อยเอ็ด (เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)
7 อุดรธานีี (เขตเทศบาลเมืองอุดรธานี) (ยกเว้น ต.นาข่า)
   ต.โนนสูง - ต.หนองไผ่ - กุมภวาปี*** ( ส่ง จ. และ พฤ.)
8 หนองบัวลำภู (เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู)  (หยุด วันจันทร์
   นากลาง - นาวัง 
9 เลย (เขตเทศบาลเมืองเลย )  (หยุด วันจันทร์
   เอราวัณ - วังสะพุง
10 หนองคาย (เขตเทศบาลเมืองหนองคาย)  
   
11 สกลนคร (เขตเทศบาลเมืองสกลนคร)   อ.หนองหาน ( จ.อุดรธานี)
   สว่างเเดนดิน พังโคน วานรนิวาส กุสุมาลย์ พรรณนานิคม ต.ดงมะไฟ อากาศอำนวย  โคกศรีสุพรรณ** 
12 นครพนม (เขตเทศบาลเมืองนครพนม)
   ศรีสงคราม - ท่าอุเทน - นาหว้า** - นาเเก** - เรณูนคร** - ธาตุพนม** (ส่ง จ.-พ.-ศ.) 
13 สุรินทร์ ( เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ )
   ปราสาท**  ( ส่ง จ.- พ. - ศ.)
14 บุรีรัมย์  (เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์)
   กระสัง - นางรอง** - ประโคนชัย** ( ส่ง จ.-พ. -ศ.) 
15 ศรีสะเกษ (เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษ) 
   ขุขันธ์ - ขุนหาญ - วังหิน - ศรีรัตน์ - พยุห์ - กันทราลักษ์
16 ยโสธร ( เขตเทศบาลเมืองยโสธร ) (หยุด วันจันทร์) 
   อุทุมพรพิสัย - ราศีไศล -  คำเขื่อนเเก้ว - มหาชนะชัย - ค้อวัง (หยุด วันจันทร์) 
17 อุบลราชธานี เทศบาลนครอุบล เทศบาลตำบลอุบล  เทศบาลตำบลขามใหญ่ เทศบาลตำบลวารินชำราบ 
   ต.แจระแม  ต.ไร่น้อย  ต.ประทุม  ต.แสนสุข  ต.โนนผึ้ง  ต.ธาตุ  ต.ศรีไค
   เดชอุดม*** ( ส่ง จ. และ พฤ.) ต.นาส่วง*** (เฉพาะเส้นทางรถผ่าน)
18 อำนาจเจริญ (เขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ) (หยุด วันจันทร์) 
   ม่วงสามสิบ (จ.อุบลราชธานี) - ลืออำนาจ (เฉพาะลูกค้าอยู่เส้น ถนนชยางกรู) (หยุด วันจันทร์) 
19 มุกดาหาร  (เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร) 
   เสนางคนิคม - เลิงนกทา (จ.ยโสธร)  - นิคมคำสร้อย
พื้นที่บริการประเทศลาว
19 เวียงจันทร์  (เขตตัวเมือง) 
   
   
 การประเมินราคาค่าขนส่งสินค้า พิจารณาจาก ปริมาตร น้ำหนัก ระยะทาง (พื้นที่บริการ)  
ปริมาตรขนาดของสินค้า = กว้าง x ยาว x สูง น้ำหนัก 1-10 กิโลกรัม
Size S = ปริมาตร ก.x ย. x ส. 1-50,000 ลบ.ซม. 1-10 kg=40 บ.
Size M = ปริมาตร ก.x ย. x ส. 50,001-80,000 ลบ.ซม. 1-10 kg=60 บ.
Size L = ปริมาตร ก.x ย. x ส. 80,001-120,000 ลบ.ซม. 1-10 kg=90 บ.
Size XL = ปริมาตร ก.x ย. x ส. 120,001-150,000 ลบ.ซม. 1-10 kg=120 บ.
**ส่งสินค้าภายใน 2 วัน,***ส่งสินค้าภายใน 3 วัน, สถานที่ราชการ รพ. รร. ห้างสรรพสินค้า เก็บเงินต้นทางเท่านั้น
โทรศัพท์ Size S-M ราคาเริ่ม 90 บ. เครื่องมือแพทย์ ห้องผ่าตัด ห้องคลอด ห้องแล็บ ห้องวิจัย(เฉพาะแพทย์)
Size S-M 150 บ. จังหวัดที่มีศูนย์ราคาเริ่มต้น 40 บาททุกศูนย์ ยกเว้น ศูนย์เชียงราย-สกลนคร-หนองคาย-มุกดาหาร
ราคานอกเขต เริ่มต้น 70 บ.


 
 

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท เอ็นทีซี รับ-ส่ง พัสดุด่วน จำกัด
Design 2015 by NTC Overnight Express ,  Email:ntc@ntc.co.th
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 29,31,33 ถ.พหลโยธิน แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210