รับส่งพัสดุด่วน : Mon - Sat 08.30 - 18.30

ร่วมงานกับเรา

         เพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจจะร่วมธุรกิจด้านการขนส่งกับเรา

และเติบโตไปพร้อมๆกับบริษัททางบริษัทจึงมีนโยบายการขยายจุดรับ-ส่งสินค้า โดยใช้ชื่อว่า

"โครงการตั้งจุดรับสินค้ากับ NTC Overnight Express" โดยจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ

จะลงทุนประกอบกิจการเป็นของตนเอง ที่มีเงินทุนไม่สูงนัก เนื่องจากเราเห็นว่าในปัจจุบัน

รูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนไป มีการแข่งขันกันมากขึ้น การทำธุรกิจขนส่งสินค้าและพัสดุที่รวดเร็วจะ

สร้างความได้เปรียบของการแข่งขัน และมีความจำเป็นมากสำหรับการประกอบธุรกิจปัจจุบัน