รับส่งพัสดุด่วน : Mon - Sat 08.30 - 18.30

News : เอ็นทีซี รับ-ส่งพัสดุด่วน

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ทางบริษัท เอ็นทีซี รับ-ส่งพัสดุด่วนจำกัด

ได้มีการเปิดจุดรับสินค้า ( Drop Point ) ในจังหวัดตราด เปิดให้บริการแล้วทั้งหมด 3 จุด