รับส่งพัสดุด่วน : Mon - Sat 08.30 - 18.30

NTC History

บริษัท เอ็นทีซี รับ–ส่ง พัสดุด่วน จำกัด
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2538 โดยความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้ง อดีตท่านเคยทำงานให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานในแผนกรับ – ส่งพัสดุด่วน ระหว่างที่อยู่กับการรถไฟฯ ได้มีแนวคิดที่ต้องการปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสามารถทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ดังนั้นจึงลาออกจากการรถไฟฯ แล้วจึงนำแนวคิดที่ว่า “บริการรับ-ส่งพัสดุด่วน ถึงมือลูกค้า ภายในวันเดียว” มาดำเนินงานด้านธุรกิจการขนส่ง ภายใต้นโยบายที่ว่า “เน้นสินค้า ถึงมือผู้รับภายในวันเดียว”

NTC Mission

- รวดเร็ว ด้วยการบริการที่สามารถถึงผู้รับได้ในวันเดียว (24 ชั่วโมง) เมื่อเปรียบเทียบกับการบริการขนส่งอื่นๆ
- รับประกันความเสียหายสูงสุด พัสดุหีบห่อของท่านจะได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดี จากพนักงานของเรา ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ด้วยเงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่จะทำให้ท่านพึงพอใจ
- ปลอดภัย กับการบริการด้วยรถตู้คอนเทรนเนอร์สภาพเยี่ยม ปิดอย่างมิดชิดทำให้การจัดเรียงสินค้าสามารถแยกเป็นหมวดหมู่ได้สะดวก สินค้าหนักเบาไม่ปะปนกันและไม่ทำให้เกิดการแตกหักเสียหายระหว่างทางขนส่ง
- บริการด้วยความรับผิดชอบ กับพนักงานที่มีความรับผิดชอบสูงของบริษัทฯที่คอยให้บริการกว่าพันคนทั่วประเทศ ไม่มีการโยนหรือเคลื่อนย้ายสินค้า อันจะทำให้สินค้าของท่านเสียหาย
- กับราคาที่ถูกกว่า เมื่อเทียบกับการขนส่งในรูปแบบอื่นๆ ช่วยลดต้นทุนในการจัดส่งสินค้า ไปยังตัวแทนจำหน่าย หรือลูกค้าของท่าน โดยเราได้จัดรถของบริษัทเอง (ไม่ใช้รถร่วมของบริษัทอื่น) ไว้คอยบริการรับ–ส่ง

NTC vision

“NTC ผู้นำแห่งการรับส่งสินค้าภายในประเทศสู่ปลายทางของที่หมาย ลูกค้าจะได้รับพัสดุพร้อมกับความประทับใจจากการบริการของเรา”